Centerholmen 18, 1. sal, 2670 Greve
Kontakt os: 4390 0373

Om os

Om os

Meddelelser

OBS!
Hvis du har symptomer som feber, hoste, ondt i halsen mfl, anbefaler vi du blir testet for covid inden du kommer i klinikken.

OBS: der kan ikke bestilles tid til øreskyl. Ørerne skal først ses i og der skal gives information om øredryp inden skyl

VIGTIGT!!
Klinikken har et nyt system for tidsbestilling: ”TID SAMME DAG”

Ring 43 90 03 73 inden kl. 10.00 og få en tid samme dag.

Vi garanterer, at du bliver set samme dag i klinikken. Hvis du har flere ting, du gerne vil have set på, er det være nødvendigt at gøre det over mere end en konsultation afhængig af tilstanden/problemstillingen. **

I enkelte tilfælde, fx efter ferie, kurser, ved sygdom vil det ikke altid være muligt at få tid samme dag.

**Der skal stadig bestilles tid til følgende konsultationer:

 • Børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser
 • Helbredscheck
 • Kontrol af kroniske sygdomme, fx diabetes, lunge- og hjertesygdomme
 • Samtaler og psykiske sygdomme
 • Attester til kørekort, kommuner og forsikringsselskaber
 • Mindre operationer efter forudgående aftale med lægen
 • Konsultationer hvor der skal arrangeres tolkebistand

Klinikken tager ikke mod dankort. Der kan udelukkende betales med kontanter eller MobilePay.

Information

Ordination og udstedelse af recepter af afhængighedsskabende lægemidler, kræver kontakt med lægen. Klinikken følger Styrelsen For Patientsikkerheds vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler:

http://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523

Følgende skal der bestilles tid til ved telefonisk kontakt;

- øreskyl; ørerne skal først undersøges og der skal gives information om drypning inden skyl

- helbredsundersøgelser

- blodprøver

- lungefunktionstest

- EKG

- vaccinationer

- inr måling

- attest udfyldelse

- gynækologiske undersøgelser

- henvisninger

VIGTIGT!

Pr 1/5-17 indførte klinikken "tid samme dag".

Telefonisk kontakt til lægen kan ske alle hverdag fra 8-9, undtagen onsdag der har vi aftenkonsultation (aftal med Helen)

Telefontider

Mandag
Kl. 8.00-16.00
Tirsdag
Kl. 8.00-16.00
Onsdag
Kl. 8.00-16.00
Torsdag
Kl. 8.00-16.00
Fredag
Kl. 8.00-12.00

Åbningstider

Mandag
Kl. 8.00-16.00
Tirsdag
Kl. 8.00-16.00
Onsdag
Kl. 12.00-18.00
Torsdag
Kl. 8.00-16.00
Fredag
Kl. 8.00-12.00

Hvem er vi

Christian von der Osten

Christian von der Osten

Læge
Vibeke Gøttler

Vibeke Gøttler

Sygeplejerske
Helen Nielsen

Helen Nielsen

Sekretær

Svarer telefonen mandag - torsdag fra 8 - 15.30. Fredag fra 8.30 - 12

Læs mere →

Nyheder og ferie

Lægevejen

Du kan se en video med en gennemgang af Lægevejen her: Om lægevejen.dk

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos din læge/speciallæge til personlig konsultation.

E-mailkonsultation
Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til din læge/speciallæge, og modtage svar.

Receptfornyelse
Du kan anmode din læge/speciallæge om receptfornyelse på fast ordineret medicin eller forespørge om recept på medicin.

VIGTIGT!! Henvendelser vedrørende akut sygdom, kan ikke finde sted via Lægevejen.dk. Du bør i stedet ringe til din læge.

Information

Børnevaccinationsprogram og undersøgelser:

5 uger: Undersøgelse

3 mdr.: Di-Te-Ki-Pol-Hib-Hbv1 + PCV1 - uden undersøgelse

5 mdr.: Di-Te-Ki-Pol-Hib-Hbv2 + PCV2 inkl. undersøgelse

12 mdr.: Di-Te-Ki-Pol-Hib-Hbv3 + PCV3 inkl. undersøgelse

15 mdr.: MFR - vaccination uden undersøgelse

2 år: Undersøgelse

3 år: Undersøgelse

4 år: MFR vaccination + undersøgelse

5 år: Di-Te-Ki-Pol Booster + sidste undersøgelse

12 år: MFR uden undersøgelse

Er du pige og er du fyldt 12 år, kan du også blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft. Det foregår over 2 gange, den første vaccination kan du få samme dag, som du får MFR-vaccinationen.

Efter vaccinationen reagerer kroppen på vaccinen og opbygger beskyttelse mod de sygdomme, der er vaccineret imod. Arten af evt. reaktioner afhænger af vaccinationen.

Mulige bivirkninger:

Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-hib

(Di-Te-Ki-Pol-Hib og Di-Te-Ki-Pol booster)

Der kan nogle timer efter vaccinationen komme rødme, hævelse og ømhed på vaccinationsstedet samt evt. feber. Reaktionen varer som regel kun et par dage og er ufarlig.

Mæslinger-Fåresyge-Røde hunde (MFR)

Fra en uge indtil 3 uger efter vaccination kan der komme udslæt, feber samt evt. hævelse af spytkirtlerne. Reaktionen varer normalt 1-3 dage. Børnene smitter ikke, selvom reaktionen kan minde om de sygdomme, der er vaccineret imod.

Blodprøvesvar:

Lidt om de mest almindelige prøver du kan få svar på.

Kolesterol:

 • total-kolesterol
 • LDL-kolesterol (små molekyler der kan sætte sig i blodkarrenes vægge og give skader)
 • HDL-kolesterol (store molekyler der beskytter blodkarrenes vægge. Må gerne være høj.)
 • Triglycerid (Høje værdier giver højere risiko for hjertekarsygdomme.)

Hvilken betydning kolesterol tallet har, kan være vidt forskelligt og kræver individuel vurdering. Er du i behandling for forhøjet kolesterol anbefales som hovedregel at total kolesterol skal være 5 eller mindre og LDL-kolesterol 3 eller mindre.

Har du diabetes skal total kolesterol være 4,5 eller mindre og LDL-kolesterol 2,5 eller mindre.

Stofskifte

TSH

Thyroxin

TT3

TT4

Stofskiftehormon dannes i skjoldbruskkirtlen (thyroidea) som sidder på forsiden af halsen. Hormonet styrer vækst og funktion mange steder i legemet. Det hormon der måles der måles er TSH.

Høj TSH tyder på lavt stofskifte og lav TSH tyder på højt stofskifte.

Diabetes
Blodsukker

HbA1C

Blodsukker måles ved undersøgelse for sukkersyge. Måles en fasteværdi over 7,5 tages en blodprøve for langtidsblodsukkeret HbA1c.

Alt om tilskudsregler kan læses på www.apoteket.dk. Her kan læses om individuelle tilskud:

 • enkelttilskud
 • forhøjet tilskud
 • kronikertilskud
 • tilskud til døende

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler læge Christian, som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan læge Christian behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Christian indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse  

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

Christian behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

    • NOVAX A/S

    • DAK-E (digitale forløbsplaner)

    • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

    • Mv.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på 43900373 eller vores akuttelefon 40688916

Adresseoplysninger på klinikken:

Læge Christian von der Osten

Centerholmen 18, 1

2670 Greve

Dato: opdateret 30.8.2018

Find vej

Centerholmen 18, 1. sal
2670 Greve
Tlf: 43900373